Prisliste kat

Generelt
Konsultation
620 kr.

Konsultation i hjemmet
900 kr.

+ kørsel

Vaccination RCPChFelv
776 kr.

Vaccination af 2. kat
485 kr.

1. vaccination
776 kr.

Killing

2. vaccination
485 kr.

Killing (hvis ejer var her med killingen første gang)

​Telefonisk recept
137,50 kr.

Operation
Kastration
1131 kr.

inkl. øremærkning, bedøvelse og smertestillende.

Sterilisation
1900 kr.

inkl. øremærkning, bedøvelse og smertestillende.

Laser behandling
1 behandling
250 kr.

6 behandlinger
1250 kr.

12 behandlinger
2250 kr.

Fysioterapi/massage
1 behandling
398,75 kr.

3 behandlinger
1100 kr.

6 behandlinger
1952,50 kr.

12 behandlinger
3245 kr.

Diverse
Registrering i Dansk katteregister
135 kr.

Hjerte scanning
1675 kr.

HCM (husk rekvisition)

Tandrens
1600 kr.

inkl. bedøvelse og overvågning

Aflivning
Aflivning
906 kr.

inkl. bedøvelse

Aflivning inkl. kremering
fra 1014 kr.

Urnekremering
Fra 964 kr.

Prisen afhænger af urnetype m.m.

Døgnvagt tlf. 65 99 12 11 Dyr kan blive syge eller komme til skade på alle tider af døgnet året rundt.

Derfor har vi valgt altid at stå til rådighed for akut syge og tilskadekomne dyr. Vores seks faste dyrlæger varetager denne vagtdækning på hverdage fra 17.00-07.00, samt weekender og helligdage. 

Recepter samt tidsbestilling henstilles til vores øvrige åbningstider. 

Ved en vagtkonsultation tillægges vagtgebyr, og der afregnes efter endt behandling.