Prisliste - Kat

ID-MÆRKNING/REGISTRERING
Registrering i Dansk katteregister
135 kr.

KONSULTATIONER
Konsultation
786,25 kr.

Konsultation i hjemmet
1163,75 kr.

+ kørsel

NEUTRALISATIONER
Kastration
1295 kr.

Inkl. øremærkning, bedøvelse og smertestillende

Sterilisation
2000 kr.

Inkl. øremærkning, bedøvelse og smertestillende

TANDBEHANDLINGER
Tandrens
1679 kr.

Inkl. bedøvelse og overvågning

VACCINATIONER
Vaccination RCPChFelv
910 kr.

Vaccination af 2. kat
532,50 kr.

1. vaccination
910 kr.

Killing

2. vaccination
532,50 kr.

Killing (hvis ejer var her med killingen første gang)

AFLIVNINGER
Aflivning
992,50 kr.

Inkl. bedøvelse - Unden kremering

Aflivning inkl. kremering
1098,75 kr.

Urnekremering
fra 964 kr.

Prisen afhænger af urnetype m.m.

RØNTGEN OG SCANNING
Hjertescanning
1858 kr.

HCM (husk rekvisition)

LASERBEHANDLING
1 behandlinger
250 kr.

6 behandlinger
1250 kr.

12 behandlinger
2250 kr.

GENERELT
Telefonisk recept
188,75 kr.

Døgnvagt tlf. 65 99 12 11 Dyr kan blive syge eller komme til skade på alle tider af døgnet året rundt.

Derfor har vi valgt altid at stå til rådighed for akut syge og tilskadekomne dyr. Vores seks faste dyrlæger varetager denne vagtdækning på hverdage fra 17.00-07.00, samt weekender og helligdage. 

Recepter samt tidsbestilling henstilles til vores øvrige åbningstider. 

Ved en vagtkonsultation tillægges vagtgebyr, og der afregnes efter endt behandling.